Sagatavošanas kursi pirmsskolas vecuma bērniem


Aicinām visus 4 līdz 6 gadus vecus zēnus un meitenes pieteikties uz „Muzikālajām un attīstošajām nodarbībām pirmskolas vecuma bērniem”

 UZŅEMŠANA

 RDKS AB sagatavošanas klasē

2018./2019. mācību gadam

 notiks 

13.septembrī

 

PIETEIKŠANĀS pa tālr. 26395166 :

Pirmdien, 10.septembrī no plkst.11.00 līdz 13.00

Otrdien, 11.septembrī no plkst.11.00 līdz 13.00

Trešdien, 12.septembrī no plkst.11.00 līdz 13.00

 

Nodarbības sākas no  1.oktobra.

Sīkāku informāciju iespējams iegūt, rakstot uz e-pastu: sagatavosana@rdksab.lv..

RDKS sagatavošanas klasē audzēkņi apgūst mūzikas mācību priekšmetus: ansambļa dziedāšanu un mūzikas mācību. Visām grupām mācības notiek pēcpusdienās divas reizes nedēļā.
Nodarbību mērķis ir veicināt audzēkņu vispusīgu harmonisku attīstību, sekmēt skolēnu emocionālo un intelektuālo attīstību, attīstīt radošās spējas, ievērojot katra personības īpatnības un vajadzības. Audzēkņi gatavojas mācību turpināšanai 1.klasē un iestājpārbaudījumiem mūzikas skolā.
Atgādinām, ka RDKS sagatavošanas klases nodarbību apmeklējums negarantē automātisku audzēkņa uzņemšanu Rīgas Doma kora skolas 1.klasē.